Marineholmen barnehage drift AS.

Thormøhlensgate 53 e
5006 Bergen.

Kart.  http://kart.gulesider.no/m/adsRD    

Styrer/daglig leder

Kjersti Knudsen /Eli Kristin Hamre

Tlf : 90408604
Tlf.avdeling: 91579294

Åpningstider: 07:30-16:30

En oppfordrer til å sende mail på generelle spm. og spørsmål som ikke haster.


e-post:postmaster@marineholmenbhg.no

Dersom en arbeider i et firma som leier hos Marineholmen forskningspark, eller er ansatt hos G.C Rieber er det viktig at en sender en mail til postmaster@marineholmenbhg.no med barnets navn og foresattes navn og jobb addresse når en har søkt hos oss. Slik at en prioriteres til plass.

Det er selvsagt anledning for alle i Bergen kommune til å søke barnehageplass hos oss. 

 

Hjemmeside: www.marineholmenbarnehageinfo.no