Høst 2019-vår 2020

3. feb, 2020

På smartboardet kan flere barn arbeide sammen. Å finne to like, løse labyrint eller ulike puslespill. Det er lystbetont, barn lærer av å arbeide sammen,de finner løsningene sammen og de lærer å vente på tur.

27. jan, 2020

Foreldre henger opp tøy som er for lite, eller finner noe de trenger på stativet, På byttefesten er alle foreldre invitert. Da er det mulig å ha med andre ting som også kan byttes mellom familiene. Vi serverer den ettermiddagen lapskaus til liten og stor.

27. jan, 2020

Vi har som satsingsområde bærekraftig utvikling, jfr. et avsnitt fra vår Årsplan under.
Bærekraftig utvikling innebærer å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. I Marineholmen barnehage har vi valgt å ha ”Bærekraftig utvikling” som satsingsområde fra 2018-2023.
For barnehageåret 2017/2018 hadde vi som hovedsatsingsområde» Bærekraftig utvikling med fokus på gjenbruk”, 2018/2019 hadde vi ”Bærekraftig utvikling med fokus på forbruk”. Dette var noe barna ble veldig god på, og resultatet var førstehåndserfaringer i forhold til ny innsikt i, og forståelse for hvor viktig det er å begrense eget forbruk, og hvordan gjøre det i praksis. Dette vil vi ta med videre i barnehageåret 2019/2020, og hovedfokuset vil være rettet mot ”Mat og plast”.

18. nov, 2019