Planleggingdager våren 2022

Planleggingsdager våren 2022


Fredag 04 mars

Fredag 25 mars

Fredag 27 mai

Koselige vinduer, der vi kan sitte og se på fuglene og båtene.