Overskrift

Barnehagen er blitt tatt ut til å prøve kompetansepakker i forbindelse med

Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. 2016-2019.🙂

 

Styrer/pedagogisk leder på stor avdeling har for å nevne noe, styrerutdanning fra NHH, prosjektledelse fra Universitetet i Sør-Øst Norge, HMS fra PBL, veiledningskompetanse fra HIB.  Har 29 års erfaring fra egen drift av barnehager. 

Styrer/pedagogisk leder på liten avdeling har videreutdanning innen veiledning fra HIB, samt prosjektledelse fra Universitetet i Sør- Øst Norge.  De pedagogiske lederene har 28 års erfaring i drift og organisering av barnehage. 

Pedagogiske medarbeider har gjennomført 15 studiepoeng i pedagogikk og har dermed en grunnleggende barnehagekompetanse.Noen har også fagbrev i barne og ungdomsarbeider faget.

Assistenter skal delta på kompetansehevede kurs og delta på personalmøter.

Alle pedagogene er utdannet barnehagelærere. Det er fem barnehagelærere. 

Det er et stabilt arbeidsmiljø, med lite fravær der vi har fokus på et velfungerende praksisfelt med utgangspunkt  i "til det beste for barna"

Vi skal vise endringvilje og endringevne for å alltid tilstrebe et tilbud av høy kvalitet. Vi har et godt omdømme,, og brukerundersøkelsene viser at foreldrene er  meget godt fornøyd med barnehagen..