Vennskap,inkludering null mobbing

Barnehagen arbeider med at alle barn skal inkluderes. Vennskap, respekt, toleranse er sentrale begreper i prosjektene. Barns rettigheter skal synliggjøres.  

Manifest mot mobbing og null mobbing. Uke 36

www.nullmobbing.no