Vennskap,inkludering null mobbing

Barnehagen arbeider med at alle barn skal inkluderes. Vennskap, respekt, toleranse og mangfold er viktig. 

Begrepet bestevenn kan være sårbart og noen ganger være ekskluderene, vi skal arbeide for at alle barn skal ha venner i Marineholmen. (Rammeplanen, 2017) Vi skal bygge opp barnas selvtillit ved å fokusere på at alle har noen å leke med. 

Barns rettigheter skal synliggjøres.  

Manifest mot mobbing og null mobbing. Uke 36

www.nullmobbing.no