Vennskap, inkludering og null mobbing

Skal ikke mye frost/snø til, før vi kan ake i Nygårdsparken

Mobbelov inn i barnehageloven. Den er gjeldende fra 01 januar 2021. Barnehagen skal ha en tiltaksplan der fanger opp mobbing blant  barn- barn, ansatte-barn og ansatte-ansatte

Link om du vil lese mer.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/

 

Barns psykosoiale barnehagemiljø. Ny mobbelov tredde i kraft 01.01.2021, Mobbelov. Lovendringen innebærer en aktivitetsplikt som krever at barnehagene følger med på hvordan barn har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra. 

Begrepet bestevenn kan være sårbart og noen ganger være ekskluderende. Vi skal arbeide for at alle barn skal ha venner i Marineholmen. (Rammeplanen, 2017) Vi skal bygge opp barnas selvtillit ved å fokusere på at alle har noen å leke med. 

Barns rettigheter skal synliggjøres.  

 

www.nullmobbing.no